So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Lọc

Gạch ốp tường Bạch Mã

Khoảng giá

 • -7%
  Gạch ốp lát Bạch Mã HS36001

  Gạch ốp lát Bạch Mã HS36001

  ⊹ Mã sản phẩm: HS36001  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: ORION SERIES  ⊹ Kích thước(mm): 300x600  ⊹ Bề mặt: Matt  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  268.000 đ

  289.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HS36002

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HS36002

  ⊹ Mã sản phẩm: HS36002  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: ORION SERIES  ⊹ Kích thước(mm): 300x600  ⊹ Bề mặt: Matt  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  268.000 đ

  289.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HS36003

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HS36003

  ⊹ Mã sản phẩm: HS36003  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: ORION SERIES  ⊹ Kích thước(mm): 300x600  ⊹ Bề mặt: Matt  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  268.000 đ

  289.000 đ

 • -7%
  Gạch 30x60 Bạch Mã HS36004

  Gạch 30x60 Bạch Mã HS36004

  ⊹ Mã sản phẩm: HS36004  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: ORION SERIES  ⊹ Kích thước(mm): 300x600  ⊹ Bề mặt: Matt  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  268.000 đ

  289.000 đ

 • -7%
  Gạch Bạch Mã HS36005

  Gạch Bạch Mã HS36005

  ⊹ Mã sản phẩm: HS36005  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: ORION SERIES  ⊹ Kích thước(mm): 300x600  ⊹ Bề mặt: Matt  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  268.000 đ

  289.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát Bạch Mã HS36006

  Gạch ốp lát Bạch Mã HS36006

  ⊹ Mã sản phẩm: HS36006  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: ORION SERIES  ⊹ Kích thước(mm): 300x600  ⊹ Bề mặt: Matt  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch granite men mờ Bạch Mã H3601

  Gạch granite men mờ Bạch Mã H3601

  ⊹ Mã sản phẩm: H3601  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: ARCTIC SERIES  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã H36102

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã H36102

  ⊹ Mã sản phẩm: H36102  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: LUMINARY SERIES  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát ganite Bạch Mã H36018

  Gạch ốp lát ganite Bạch Mã H36018

  ⊹ Mã sản phẩm: H36018  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: MILATI SERIES  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch ganite Bạch Mã H36019

  Gạch ganite Bạch Mã H36019

  ⊹ Mã sản phẩm: H36019  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: MILATI SERIES  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch ganite 30x60 men khô Bạch Mã H36020

  Gạch ganite 30x60 men khô Bạch Mã H36020

  ⊹ Mã sản phẩm: H36020  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: MILATI SERIES  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát men khô Bạch Mã H36021

  Gạch ốp lát men khô Bạch Mã H36021

  ⊹ Mã sản phẩm: H36021  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: MILATI SERIES  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch trang trí không mài cạnh Bạch Mã H36E1

  Gạch trang trí không mài cạnh Bạch Mã H36E1

  ⊹ Mã sản phẩm: H36E1  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Công năng: Gạch trang trí  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  281.000 đ

 • -7%
  Gạch granite trang trí Bạch Mã H36E2

  Gạch granite trang trí Bạch Mã H36E2

  ⊹ Mã sản phẩm: H36E2  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Công năng: Gạch trang trí  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  281.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát trang trí Bạch Mã H36E3

  Gạch ốp lát trang trí Bạch Mã H36E3

  ⊹ Mã sản phẩm: H36E3  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Công năng: Gạch trang trí  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  281.000 đ

 • -7%
  Gạch trang trí 30x60 Bạch Mã H36E4

  Gạch trang trí 30x60 Bạch Mã H36E4

  ⊹ Mã sản phẩm: H36E4  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Công năng: Gạch trang trí  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  281.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã H36024

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã H36024

  ⊹ Mã sản phẩm: H36024  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: FORCUS SERIES  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  243.000 đ

  262.000 đ

 • -7%
  Gạch trang trí men mờ 30x60 Bạch Mã H36025E1

  Gạch trang trí men mờ 30x60 Bạch Mã H36025E1

  ⊹ Mã sản phẩm: H36025E1  ⊹ Chủng loại: Gạch granite men mờ  ⊹ Bộ sưu tập: FORCUS SERIES  ⊹ Công năng: Gạch trang trí  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  281.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã H36012

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã H36012

   Mã sản phẩm: H36012  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: LEDGE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  285.000 đ

  308.000 đ

 • -7%
  Gạch granite 30x60 Bạch Mã H36013

  Gạch granite 30x60 Bạch Mã H36013

  ⊹ Mã sản phẩm: H36013  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: LEDGE STONE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  285.000 đ

  308.000 đ

 • -7%
  Gạch granite trang trí Bạch Mã H36014

  Gạch granite trang trí Bạch Mã H36014

  ⊹ Mã sản phẩm: H36014  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CASTELLAN SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  285.000 đ

  308.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát trang trí Bạch Mã H36015

  Gạch ốp lát trang trí Bạch Mã H36015

  ⊹ Mã sản phẩm: H36015  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CASTELLAN SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  285.000 đ

  308.000 đ

 • -7%
  Gạch điểm 30x60 Bạch Mã H36017E1

  Gạch điểm 30x60 Bạch Mã H36017E1

  ⊹ Mã sản phẩm: H36017E1  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CEMENTITIOUS SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  281.000 đ

 • -7%
  Gạch granite 30x60 Bạch Mã H36016E1

  Gạch granite 30x60 Bạch Mã H36016E1

  ⊹ Mã sản phẩm: H36016E1  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CEMENTITIOUS SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  281.000 đ

 • -7%
  Gạch granite 30x60 Bạch Mã HHR3601

  Gạch granite 30x60 Bạch Mã HHR3601

  ⊹ Mã sản phẩm: HHR3601  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: PROVENZA SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  246.000 đ

  265.000 đ

 • -7%
  Gạch granite 30x60 Bạch Mã HHR3602

  Gạch granite 30x60 Bạch Mã HHR3602

  ⊹ Mã sản phẩm: HHR3602  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: PROVENZA SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  246.000 đ

  265.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HHR3603

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HHR3603

  ⊹ Mã sản phẩm: HHR3603  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: PROVENZA SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  263.000 đ

  283.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát granite Bạch Mã HHR3604

  Gạch ốp lát granite Bạch Mã HHR3604

  ⊹ Mã sản phẩm: HHR3604  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: PROVENZA SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  263.000 đ

  283.000 đ

 • -7%
  Gạch granite Bạch Mã HHR3605

  Gạch granite Bạch Mã HHR3605

  ⊹ Mã sản phẩm: HHR3605  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: PROVENZA SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  263.000 đ

  283.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp tường 30x60 Bạch Mã HE36035

  Gạch ốp tường 30x60 Bạch Mã HE36035

  ⊹ Mã sản phẩm: HE36035  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CHARM STONE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  254.000 đ

  274.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36036

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36036

  ⊹ Mã sản phẩm: HE36036  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CHARM STONE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  254.000 đ

  274.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36037

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36037

  ⊹ Mã sản phẩm: HE36037  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CHARM STONE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  254.000 đ

  274.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36038

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36038

  ⊹ Mã sản phẩm: HE36038  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: CHARM STONE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  274.000 đ

  296.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36032

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36032

  ⊹ Mã sản phẩm: HE36032  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: BOSQUE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  274.000 đ

  296.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36033

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36033

  ⊹ Mã sản phẩm: HE36033  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: BOSQUE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  254.000 đ

  274.000 đ

 • -7%
  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36034

  Gạch ốp lát 30x60 Bạch Mã HE36034

  ⊹ Mã sản phẩm: HE36034  ⊹ Chủng loại: Gạch granite  ⊹ Bộ sưu tập: BOSQUE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp lát  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  254.000 đ

  274.000 đ

 • -6%
  Gạch ốp tường 30x60 Bạch Mã W36004E2

  Gạch ốp tường 30x60 Bạch Mã W36004E2

  ⊹ Mã sản phẩm: W36004E2  ⊹ Chủng loại: Gạch men  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp tường  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  279.000 đ

 • -6%
  Gạch 30x60 trang trí Bạch Mã W36003E3

  Gạch 30x60 trang trí Bạch Mã W36003E3

  ⊹ Mã sản phẩm: W36003E3  ⊹ Chủng loại: Gạch men  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp tường  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  279.000 đ

 • -6%
  Gạch trang trí Bạch Mã W36003E2

  Gạch trang trí Bạch Mã W36003E2

  ⊹ Mã sản phẩm: W36003E2  ⊹ Chủng loại: Gạch men  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp tường  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  279.000 đ

 • -6%
  Gạch trang trí Bạch Mã W36003E1

  Gạch trang trí Bạch Mã W36003E1

  ⊹ Mã sản phẩm: W36003E1  ⊹ Chủng loại: Gạch men  ⊹ Bộ sưu tập: CENDRE SERIES  ⊹ Kích thước: 30x60 cm  ⊹ Công năng: Gạch ốp tường  ⊹ Thương hiệu: Gạch Bạch …

  260.000 đ

  279.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 40 trên 96 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang